vragen? T: 0610052210 E: mediationstout@gmail.com

Intake

Bij het eerste kennismakingsgesprek gaan we kijken welke kwesties er spelen en worden de belangrijkste punten van mediation besproken en uitgelegd. Ook wordt bekeken of het zinvol is om via mediation tot een oplossing voor het geschil te komen. Wanneer besloten wordt om tot mediation over te gaan, wordt de mediationovereenkomst ondertekend.

Starten

Tijdens de mediation krijgen jullie alle gelegenheid om jullie verhaal te doen en jullie standpunten duidelijk maken. Welke belangen spelen er? Wat zijn de belangrijkste punten? Waar hoop je op uit te komen? 

Communicatie bevorderen

Het is erg belangrijk dat er goed en in respect naar elkaar geluisterd wordt. Mijn taak als mediator is o.a. de communicatie tussen jullie te bevorderen. Iedereen moet zich vrij voelen te zeggen wat er echt speelt. 

Onderhandelen

Als duidelijk is geworden wat dwars zit, wat er allemaal meespeelt, dan kan worden gezocht naar oplossingen en kan vervolgens worden gewerkt naar het maken van goede en duidelijke afspraken. Het initiatief ligt bij jullie zelf. 

Vaststellingsovereenkomst

Pas wanneer jullie tevreden zijn over de gemaakte afspraken, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Jullie kunnen desgewenst advies inwinnen bij bijvoorbeeld een juridisch of financieel deskundige voordat jullie een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

Meerdere gesprekken

Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig om tot goede afspraken te komen waar een ieder zich goed bij voelt. De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur. Meestal zijn 2 tot 4 gesprekken voldoende.

Verslaglegging

Van elk gesprek maak ik een kort verslag.

Kosten mediation

Stout Mediation hanteert een uurtarief van € 70,= (excl. 21% btw). Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Het is gebruikelijk dat partijen ieder de helft van de kosten dragen.